03.01

2013

Giderek Ben1

Bayram Kaya


Egonun (benciliğin) en temel işlevi, hayatın korunması ve hayatın o ego için sürdürülür olmasıdır. Hayat kendi üzerine kısır döngülü oluşla kapalı. Dışa ihraç yapmak ve dıştan en az dış dünya olacak şekilde ithaller yapar. Kendisini çevrede ve fondan ayırıp, koparışla; etkiyen etkilenen görece bilinçli öznedir.

Ego bu iki ilke için her şeyi göze alır. Tekil olgularda ego, hayatın kendisi demektir. Egonun dışındaki hayatlar, temelde egonun öyle pek umurunda olduğu bir şey değildirler. Bu tekil egoya göre umurda olunmayan şey de evrensel olanın tekillikler üzerinde bencilce neşvü nema bulduğu kesikli (görece) sürekli (genel-evrensel) oluşla hayat bulmanın çeşitlenmesidir.

Yaşam, tekil (kesikli) egonun dışında oluşla, tekil egodan çok çok büyüktür. Tekil ego kendi dışındaki yaşamlar kadar büyük düşünüp, büyük oynayamaz. Bu insanın sosyal özne kadar; insanın toplumsal öznel bilinç kadar düşünüp oynayamaması gibidir. Çeşitliliğin oynadığı ve düşündüğü belirmelerin toplamı, yaşamın akışı ve ana yaşamın kendisidirler.

Bir insan yaşamı, bir karınca benliği, bir çayır çimen florası, bir bakteri kültürü vs. hepsinde yaşamın tekil oluşla türsel çeşitlilikti tekil formları iken; bu çeşitlilik formlarına baktığımızda yine tekil veya tek olan ego kişilerini yani biyolojik bireyleri görürüz.

Hayat, bir etkilenme ve etkilenme oranında tepki koyabilmenin girişen, gelişen yinelenen sitem koordinasyon hareketi ve giderek sistemin karmaşıklaşmasıdırlar. Yalın halde olanlarda ilerleyen zaman süreçleri içinde; yeni girişmeli bağıntı süreçlerinin eklenmesi ile yalın olanları karmaşıklayan yansıma ve bileşke işlevlerin oluşturulmasıdırlar.

Etki ve tepki en temel düzlemin özelliği ve kesikli sürekliliğidir. Çevrenin bunca yansımaları içinde bencilliğe dek etki ve tepkiler nasıl korunur ve nasıl olurda sürdürülürdü? Yaşam bir ilkenin baş gösteren yoğunlaşması ile ortaya çıkmıştı. Bu ilke de akan, bir türden olmayışla; kılktan kılığa özellikle yansıyan enerjinin kendisi ve hüneridir.

Bu ilke, şeyler çevresinden şeylerin kendisine doğru olan yansımalarda; şeylerin etkilenmesi ve bu etkiyi üzerlerinde akıtmalarıdırlar. Şeyler kendi üzerinde olan zekâ ya da akıl gibi pikseli oluşlardan ötürü, şeyler bu etkilenmeyi dışa doğru yansıtırlar. Kısır döngüler çevrimi, etkinin veya yansımanın izi, etkimenin izi olanı alışma ve yansıtması (hatırlama ve çağrışım yapması) yansımanın modüle bilgi olması; zekâ ya da akıl denen oluşmanın kuantum pikselleridirler.

Bu yansıtmayı ya bire bir benzer biçimde yaparlar; ya da üzerlerine olan bu gibi olası yansıyı değiştirip dönüştürüşlerin etkilenişleriyle, tekrar çevreye dönüt kılıp, yanıtlayabilmektedirler.

Yansıma yansıdığı şey üzerinde AKI oluşturur. Akı yüzey yönelci ile alan (çevreye bağlı çeşitli etkimelerin) yönelcidir. Bir fotonun elektrona etkisi gibidir. Söz gelimi, su yüzeyinde oluşan yansıma, suda görüntü akısı oluşturur. Akı, kesikli sürekliliğin varlığıdır. Yaprak üzerine düşen ışık yansıması; foton hareketi ile elektron akısını başlatır. Bir tel üzerine yansıyan ısı; molekül hareketi oluşla tel boyunu uzatan ve telin enini genleştiren akı oluştururlar, vs.

İster su yüzeyinde yansıma olsun; ister yaprak içeriğinde başlatılan elektron hareketine foton etkisi olsun veya tel genleşmesindeki ısı olsun bunlar aynı şeyin değişik özellik ve bağıntıları oluşla, karmaşan; karşılıklı etkili oluşla yansıma, etkime; etkilenme girişmesidirler.

Etkisinde oluşlarla, bu etkilenme ve etkilemeyle karşı karşıya kılınışta uğranılan maruz kalışlar kendisini, o şeylere adeta dayatıyordular.

Her şey, hem çevresine doğru olur bir yansıma, etkidirler. Hem de her şey kendi başına bir yansı alışla, etkilenme veya yansının tehdidi altında olmadırlar. Tüm şeyler aldığı yansımayı çevresine doğru, gerisin geri oluşla yansıtan bir etkilenmedirler.

Gerisin geri olan yansıma artık bir önceki yansıma değildir. Önceki yansıma karakterli oluşla her yansıma öncesi ile aynı iken; etki eden yansımamız nicel oluşla değişip öncesinden biraz farklı olmuştur.

Söz gelimi elinize değen kolonya, bir kısmı teninizde kalışla teninizde kokacakken; bir kısmı da geri yansırken, sizin ten özelliğinizi ve ten kokunuzu da vücut ısınızı da vs. alacak olup tekrar yansıtacaktır. Ha keza hava da böylesi bir girişenidir. Kolonya elinize modüle olurken size ait özelliklerde yansıyan kolonya üzerine modüle olmuştur.

Sürecek

Bayram Kaya

Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.

Şiirkolikte kayıtlı 561 yazısı bulunmaktadır.

Bayram Kaya yetkili üye konumundadır.


Bayram Kaya denemeleri
Şiirlerin ve denemelerin telif hakları ve sorumluluğu sahiplerine aittir. Siirkolik.com telif hakları yasasınca şiir teliflerine bağlı kalmayı taahhüt eder.
Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.
Siirkolik Şiir Bildirimleri