» Attilâ Ylhan şiirlerini mi okumak istiyorsunuz? Öyleyse tıklayın! (yeni)

20.03

2012

Pazu

Vedat Dündar


Erkeğin pazusu,kadının zehridir.Panzehiride yoktur.Bu aynı zamanda insanoğlunun
Doğuştan itibaren,bakiyet gibi yaşıyan,bir varoluş felsefesidir.Eğer yaradılışta cinsler
Arasında pazu farkı olmasa idi,o zaman,tüm zamanlarda gerçek anlamda bir feminizmide
Yaşıyor olabilirdik.Oysa gerçek feminizm bir ütopyadır.Eğerki ileride fantastik bir
Uzaylı istilasının karışımı olmazsa,yani ırkımızın karekteristik özellikleri kökünden
Değişmezse,feminizm bir hayalden daha öteyede gidemiyecektir...
Dünyamızda erkek egemenliğinin yegana faktörü pazudur.
Bu pazunun verdiği sürekli fiziksel güç,kadını sosyal,ilmi ve teknolojik alanda daima
Geri plana iten,onun erkek kadar üretkenliğini eksikliyen durdurulamaz bir güçtür..
Pazu erkeğin beyninde yaşar veyahut beyni pazuya çöreklenmişçesine bir ortaklığın
Parçalarını teşekkül ederler.Bu sebeple kadın tarihsel olarak eve mahkum bir zihniyetin
Çeperi içinde ,erkek kadar üretken olabilme kabiliyeti,yasalar,kurallar ve adetlerle
Köreltilmiş olarak sınırlandırılmıştır. Kadın elektriği bulabilirdi ama bunu Edison'a
Bahşettiler. Neden ? çünkü osıralarda kadının bu ilmiyetle uğraşacak bir masa hatta
Sandalyesi dahi olmadığındandır. Söğüt ağacı kabuğundan aspirinin icadı bile sadece
Erkek patentlidir. İstisnalar hariç tüm ilmi,teknolojik,tıbbi buluşların bütün patentleri
Erkek menşelidir. Neil Armstrong,Lois Armstrong kardeş değillerdir.Ama biri aya'a
Ayak basan ilk erkek ayakken,diğeri ulaşılmaz bir sanat dehası içinde gene bir erkekti
Adolf'un, azgın kimyasının, kadında maya tutabileceğini düşünebilirmisiniz ?
Bu düpedüz pazu ile doğru orantılıdır.O pazuki kadında olsa idi,bu kez düşünce ile
Ortak tevekkülde Adolf mutlaka kadından müteşekkil olarak varolacaktı....
Pazu, yukarıda zikrettiğim gibi,düşünce ile özdeşleşip adeta
Kaynaşmıştır.Baskınlık ,kadını eve hapseden en adaletsiz kavram olarak erkeğin
En namuslu silahı gibi sürekli yaşatılmıştır.Sahi Atatürk neden kadın değildir.
Pazusu olmayan bu narin,naif canlılarımızı,cephenin aktif göbeğinde,süngü sallarken
Kan deryası içinde düşünebiliyormusunuz..Tarihin hangi savaşında,hangi komutan ve
Askerleri kadındır.İstisnalardan bahsetmiyorum,cephe gerisi Ayşe'lerdende ama
Fatih Sultan Mehmet'ler,Napolyon'lar,Sultan Süleyman'lar,Mussoni'liler,
Yıldırım Beyazıtlar,hani Mandela'lar hepsi birden Pazunun verdiği fizik güç ve zihinle
Oluşmadılarmı ?..Amozonları düşünürsek ,kısacık ömürlerinin,karikatürden ileri
Gitmeyen bir tebessüm yaydığını görürüz dudaklarımıza...
Neden Mehmet'çiklerin varoluşunda,Ayşe'cik,Fatma'cıklarında
Olamayışının izahı bizahen gene düpedüz pazu ile ilgili değimlidir...Hayal dünyasının
Kahramanlarına bakın hele,Teksas'lar,Tommiks'ler,Süpermenler,Kit Taylor'lar,Teks'ler
Kinova'lar,Tenten'ler,Retkit'ler ve hatta ayı Yogi ileTom ve Jery bile erkek karakterlidir.
Kahramanlık onlardada pazuya mahkum olarak kılınmıştır.Yedi cücelerin hepsi erkek
Olsada.bir tek pamuk prenses kadındır.Çünkü pamuktur ve pazusu yoktur.Pamuk kadının
Asli fizik karekteristikliğinin,en dinamik taşıdır.Yoksa pamuk prensi düşünemezsiniz bile,
Aklınıza bizim prens yoksa geymi,şüphesi canlanıverir. Kutsal kitaplarda Tanrı sonsuz
Adaletlidir.Sonsuz adalet kavramı,Görece üstü görece bir kavramdır.Eşitlik ilkesinin
Zerafetini,mutlakiyetini ve sonsuzluğunu bu kutsi inançla tatmanız gerekir...Peki
Peygamberlerin hepsi,hatta halifeler dahil olmak üzere, neden tümü hep erkektir..Tanrı
Pazunun vazgeçilemez vurgusuna ön ayakmı olmaktadır.Oysa yaratan kendisi olaraktan
Sonsuz adalet kavramı içinde,pazulu ve pazusuz ayrımcılığın,tarihte nelere mal olabildiğini
Bizlere sınav olarakmı bahşetmektedir...Sahi Einstein'ler,Rambrant'lar,Mikelanj'lar,hani
Vasko Dö Gama'lar sürüsüyle neden hep erkektir,Beethoven'ler,Mozart'lar,Salvodar'lar
Von Braun'lar,Pastör'ler,Leonardo Da vinci^ler ve daha niceleri neden erkektir.Çünkü
Pazunun rolünün tarihsel ve evrensel olmasından kaynaklananırda ondan,kadının arka planda
Kalmış bastırılmış dehası,eğitim ve hürriyetten mahrum bırakılarak yolun kendiliğinden
Erkeklere açılmış olmasındandır...Gece metropol bir şehirde yalnız başına sokağa çıkan
Bir kadın düşünün,siz düşünürken o herhangi bir tacize uğramış olursada şaşmayın,bu
Ülkedeki kadın cinayetlerini kahramanlık olarak algılayan güçlü bir kütle yaşamaktadır
Pazusuna testestoron hormonunu yükleyen sapıklar,kadınımıza tarihsel döngü içinde
Daimi bir tehlikenin mimarları olmuşlardır..O pazuki kadında var edilmiş olsa idi bu kezde
Tarih her şeyiyle iyisiyle,kötüsüyle kadınlarımızın kucağında yeşerebilirdi....Ateşin
İcadında iki odunu sabırla ve güçle birbirine sürterek katalizör rolü oynayan pazunun ,
Erkeğin kolunda olması şansı, tesadüfümüdür...Tüm erkekler için olmasada erkeğin
Dinamiğinde birden fazla kadınla beraber olma arzusu,üstüne üstlük bunu kutsal kitaba
Sokuşturma çabası,ayetleri kendine mahsus olarak yorumlama gayretleride bağımsız
Hegomanyalarının düstursuz tezahürleridir...Aynı hak,aynı hukuk,ihtiras ve arzu
Kadınımıza haramlaşırken Pazunun evrensel gücü erkeğe,bu sapık hakkı verebilmektedir

Saygılarımla

Vedat Dündar

Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.

Deneme için yorumlar

Bu denemeyi sevdim diyenler

Yazarın son 10 yazısı

Şiirlerin ve denemelerin telif hakları ve sorumluluğu sahiplerine aittir. Siirkolik.com telif hakları yasasınca şiir teliflerine bağlı kalmayı taahhüt eder.
Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.
Siirkolik Şiir Bildirimleri